Modele de orar de functionareFahrzeug Probefahren/-kaufen
Fahrzeug Reparatur
Termin Vereinbaren

Modele de orar de functionare

ORAR CENTRUL ADMINISTRATIV ŞI DE VIZITARE SUDRIGIULuni-joi: 08:00-16:30Vineri: 08:00-14:00Sâmbătă-duminică: ÎnchisPersoana de contact: dl. Cosmin Birău (0748126924) ORAR CENTRUL DE VIZITARE DODA PILII Luni-joi: 08:00-16:30 vineri: 08:00-14:00 Sâmbătă- Duminică: Închis persoana de contact: dl. Nicolae scrob (0748126894)-Cerere pentru obţinerea „Orarului de Funcţionare“ (Formular TIP); -Formular Tip „Declaraţie pe propria raspundere privind respectarea orarului de functionare“-acte identitate-B.I./C.I. (copie)-Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea orarului de funcţionare şi a prevederilor legislaţiei în vigoare; -Certificat fiscal-Eliberat de Direcţia venituri buget local Sector 2, Serviciul Impunere persoane Juridice – BD. Garii Obor, Nr. 14 si Str. Mihail Glinka Nr. 7–certificatul de înregistrare şi anexele acestuia-CONF. Legii Nr. 359/2004 sau certificatul constatator (după caz) – pentru persoane Juridice-SIGD de Oficiul Registrului comerţului,-Str. intrarea sectorului Nr. 1, sect. 3 (Piata Muncii)-autorizaţiile şi acordurile necesare desfăşurării activităţii Economice, conforme prevederilor legislaţiei învigoare (după caz);-dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii Economice (acte proprietate, Contract de comodat, contractul de asociere, contr de închiriere, contr.

de subinchiriere si acordul proprietarului, inclusiv anexele acestor documente, Care fac parte integranta DIN acestea, dupa caz); -Autorizaţia de construire-(în cazul efectuării modificărilor de natură constructivă înspaţiul de desfăşurare a activităţii); proces verbal de recepţie la Terminarea lucrărilor; -Schita spatiului sau releveul spatiului de lucru, Cu marcarea suprafetelor afectate de activitatea Economica; ORAR CENTRUL DE VIZITARE GÂRDA-ARIEŞENI Luni-joi: 08:00-16:30 vineri: 08:00-14:00 Sâmbătă-duminică: Închis persoana de contact: dl. Cosmin Dobra (0748126718) Luni-vineri 08,00-16,00 documente necesare:-Act de identitate (original și copie); -certificatul de grefă (original):-dovada înlocuitoare a P.C. (original). Luni-vineri 08,00-16,00 Marți și joi 08,00-18,00 tel 021.323.30.30 Interior 21328 Rezoluții/Ordonanţe contestse de unităţile de parchet DIN Bucureşti: în ajunul zilelor de sarbatoare orarul de functionare al bibliotecii se Reduce cu 1 ora. b) susţinerea DIN Comisiei local Al Municipiului Deva a tarifului Integral de renforcer la COMPLEXUL ENERGETIC Aqualand Deva în sumá de 15 Lei/bilet/persoană adultă cu handicap gravité/accenat/3ore DIN Municipiul Deva pe baza certificatului de încadrare în gradul de handicap gravité/accentuat şi a recomandării medicului de Familie/medicului Specialist, precum şi a tarifului Integral în sumá de 15 Lei/bilet/3 Ore/Asistent Personal/însoţitor al persoanei cu handicap gravité/accenat şi doar însoţind persoana cu handicap, în limita unui numar de 10 intrări PE Lună/persoană.

Veröffentlicht in Allgemein